สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 20th - Author: NaiITservice

                                

                                                                                                                                                  

     วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายอัครเดช หะยีแวนอร์ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

couponcodeshosting