พิมพ์ 

                        

                                                                                                                     

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) และร่างแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด