สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 30th - Author: NaiITservice

                        

                                                                                                                     

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) และร่างแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

couponcodeshosting