พิมพ์ 

                    

                                                   

 

                                                                  

 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.   นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแว้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส