สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Thursday the 25th - Author: NaiITservice

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายอนิรุทธฺ์ แวเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลฯ และปลัดเทศบาลฯ ได้ร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้ง 39 ประจำปี 2561 (ครั้ง 1 ) ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ TK Park เทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting