สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 23rd - Author: NaiITservice

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอแว้งเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting