สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Wednesday the 23rd - Author: NaiITservice

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

     

     

     

 

 

couponcodeshosting