สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Wednesday the 26th - Author: NaiITservice

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายอัครเดช หะยีแวนอร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลแว้ง ณ ห้องประชุมเข็มทอง สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

     

     

     

couponcodeshosting