สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Wednesday the 23rd - Author: NaiITservice

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย จนท.จากรพ.แว้ง จนท.กิ่งกาชาดอำเภอแว้ง ท้องถิ่นอำเภอ และอสม. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง อัมพฤก อัมพาต ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลแว้ง

     

     

     

 

couponcodeshosting