สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Tuesday the 11th - Author: NaiITservice

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อสม. ได้ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนผุู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

  

    

    

    

   

   

 

couponcodeshosting