สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Tuesday the 11th - Author: NaiITservice

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแว้ง ได้มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กกำพร้า

     

     

     

     

     

     

couponcodeshosting