สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 19th - Author: NaiITservice

วันนี้ 15 ก.ค 2559 นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้เรียกประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนในปีงบ 2559 โดยมอบหมายให้นายสวรรค์ สาและ รองปลัดเทศบาลและนายยุทธพงศ์ เจะแว รองประธานกองทุนฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

couponcodeshosting