สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Wednesday the 23rd - Author: NaiITservice

10 คืนสุดท้าย กับภาระกิจเยี่ยมราษฎรตามโครงการเยี่ยมราษฎรในเดือนรอมฎอน นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง รองนายกฯ รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแว้ง ได้ร่วมเปิดปอซอกับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆทั้ง 6 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแว้งเพื่อเชื่อมสัมพันธ์สร้างศรัทธาให้กับชาวแว้งทุกท่านตามโครงการเยี่ยมราษฎรในเดือนรอมฎอน

couponcodeshosting