สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 20th - Author: NaiITservice

วันที่ 12 ม.ค. 58 เวลา 13.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายเพียรชัย เสวตโสธร ปลัดเทศบาล (เลขานุการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส) และนายวิชัย ทองคำ นักบริหารงานทั่วไป เข้าอวยพรและมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ตัวแทนรับมอบ), รองผู้ว่าราชการจังหวัด,ปลัดจังหวัด,ท้องถิ่นจังหวัดเจ้าหน้าที่ห้องท้องถิ่นจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ท.จ.

couponcodeshosting