สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 22nd - Author: NaiITservice

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานเปิดโครงการฦึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ "หลักสูตรนวดแผนไทย" ประจำปี 2561ณ ศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า) เทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 20.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมบรรยายธรรม ประจำปี 2561 เนื่องในวันเทศบาล บรรยายโดย อ.บับลี อับดุรเราะฮฺมาน "มุสลิมกับโลกปัจจุบัน" ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 นนายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ร่วมโครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ (วัน อสม.) ณ หอประชุมอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 นนายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting