สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 23rd - Author: NaiITservice

วันนี้ 15 ก.ค 2559 นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้เรียกประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนในปีงบ 2559 โดยมอบหมายให้นายสวรรค์ สาและ รองปลัดเทศบาลและนายยุทธพงศ์ เจะแว รองประธานกองทุนฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

10 คืนสุดท้าย กับภาระกิจเยี่ยมราษฎรตามโครงการเยี่ยมราษฎรในเดือนรอมฎอน นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง รองนายกฯ รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแว้ง ได้ร่วมเปิดปอซอกับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆทั้ง 6 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแว้งเพื่อเชื่อมสัมพันธ์สร้างศรัทธาให้กับชาวแว้งทุกท่านตามโครงการเยี่ยมราษฎรในเดือนรอมฎอน

วันนี้(26/5/59) นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมสันนิบาติฯ ครั้งที่34 (ครั้งที่2ประจำปี2559) ณ ห้องประชุมมหาราช เทศบาลเมืองสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting