สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Tuesday the 11th - Author: NaiITservice

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง และทีมงานเทศบาลตำบลแว้ง ได้ร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณมัสยิดตาราม เทศบาลตำบาลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 นนายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ มัสยิดเราะห์มานียะห์ ชุุมชนลูโบ๊ะดาลัม เทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน แว้งที่รัก ครั้งที่ 1ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทีมงานเทศบาลตำบลแว้ง ขอบคุณชมรมเดินวิ่งฯ ขอบคุณน้องๆทีมงานสต๊าฟทุกคน ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่าน ที่ร่วมเหน็ดเหนื่อย เพื่อกิจกรรม "เดินวิ่งมินิมาราธอน แว้งที่รักครั้งที่ 1ในวันนี้ ณ เทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส"

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยรองนายกฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.กอง และหัวหน้าฝ่าย ทุกกอง ประชุมเรื่องเตรียมงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอน แว้งที่รัก ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting